دسته‌ها
مقاله های فیلتر شکن

سانسور اینترنت به اقتصاد دیجیتال آسیب می رساند

سانسور اینترنت و آسیب به اقتصاد دیجیتال

اکثر مردم سانسور اینترنتی را به عنوان آزادی می دانند.

بدون شک، آزادی بیان و حق اعتراض دو حوزه مهم سرکوب در هنگام اعمال سانسور اینترنتی هستند.

این موارد را سیاسی محسوب نکنید چون بحث ما سیاسی نمی باشد.